ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Treball de fi de grau 2017-18

Terminis destacats de juny:
5/06: Sol·licitar el canvi de títol del TFG que s'ha de presentar a juny.
11/06: Lliurar al tutor les memòries que s'hagin d'exposar oralment al juny.
15/06: Lliurament informe d'avaluació del tutor.
19/06: Lloc, hora i data presentacions que tendran lloc el 21 i 22 de juny.
28/06: Termini tancament d'actes TFG juny.

Normativa »

Calendari »

Competències del grau per avaluar el TFG »

Tutors · Formulari d'avaluació »

Tribunals i comissions d'avaluació: Assignacions »

Comissions d'avaluació GBIO i GBIQ · Formularis i terminis »

Comissions d'avaluació GFIS i GQUI · Formularis i terminis »

Temes assignats »

Temes lliures »

Documents per proposar tema »

Important per a l'alumnat »

Premis Agenda 2030 per a TFG »

Model de portada »

Anys anteriors »

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)